Участници в проекта

Проектът ACDC обединява общност от 28 организации от 14 страни, в това число доставчици на Интернет услуги, CERT-ове, правоприлагащи органи, ИТ компании, национални изследователски, научни и академични организации, оператори на критични инфраструктури и др.

Водещ партньор

eco e.V.- Асоциация на германската интернет индустрия.

От българска страна представител в проекта са "Български пощи"

Участващи производители на антивирусен софтуер

Софтуерът EU-Cleaner на този уебсайт е предоставен от:

Avira
SurfRight

DE-Cleaner System Rescue DVD е предоставено от:

Avira

Други центрове изградени по проекта

Белгия
Франция
Люксембург
Румъния
Хърватия
Германия
Португалия
Испания
Италия